top of page
beach-1868772.jpg

GewoonBidden

Mensen meenemen in gebed !

Actueel

Het hele jaar door is er:

 

UpperZoom gebed:

Maandag en donderdag van

9- 12u, woensdag van 10-12u.

Niet op feestdagen.
 

Gebedsketting

Elke maandag van 19-20u 24/7 gebed van Pray4Belgium

klik hier voor de UpperZoom

Upcoming

Van 10 tot 16 april is er geen UpperZoom (ook 's avonds niet)

Op zaterdag 2 September is er in Kursaal Oostende een Evangelische muziek en theatervoorstelling

Gewoon Bidden wil hier voorzien in een full time backstage gebedsteam. U kunt zich vanaf nu hiervoor opgeven.

GewoonBidden

heeft de roeping mensen mee te nemen in gebed. Toen de Heer Jezus gevraagd werd: “leer ons bidden”. Zei Hij: “Onze Vader, die in de hemelen is, …” Hij bad gewoon

Zullen we ... ?

 

Gewoon bidden ?

Anker 1
bottom of page