beach-1868772.jpg

GewoonBidden

Mensen meenemen in gebed !

Actueel

11/12 om 20 u Lofprijsavond in UpperZoom met Kniel

 

UpperZoom gebed:

Maandag en donderdag van

9- 12u, woensdag van 10-12u.

Niet op feestdagen.
 

Elke maandag van 19-20u 24/7 gebed van Pray4Belgium

klik hier voor de UpperZoom

GewoonBidden

heeft de roeping mensen mee te nemen in gebed. Toen de Heer Jezus gevraagd werd: “leer ons bidden”. Zei Hij: “Onze Vader, die in de hemelen is, …” Hij bad gewoon

Zullen we ... ?

 

Gewoon bidden ?

Tekst van de dag

>