top of page

Artikels

Lesbrief: God en wij

Als we ons volk voor Gods troon brengen moeten we 3 dingen goed beseffen:

  • Wie is God?

  • Wat is de mens?

  • Wat betekent het een nieuwe schepping in Hem te zijn?

Dat besef zal in ons hart dankbaarheid en aanbidding opwekken. Alles wat hieronder beschreven is, is steeds een uitgangspunt bij elk gebed.


God

God (Elohim) is de Schepper van alles wat bestaat. Dus de Absoluut Hoogste Autoriteit in die schepping. “Buiten Mij is er geen God” (Jes. 45:5). God is uniek. Hij is aan ons geopenbaard als Vader, Geest en Zoon. Over God wordt in de Bijbel met superlatieven gesproken. Hij is niet zomaar God. “Want de HERE, uw God, is de God der goden en de Here der heren” (Deut 10:17) Hij is geen gewone koning maar “Koning der koningen” (Op. 19:16). Niet machtig maar “de Almachtige”(Gen.17:1). Niet groot maar eindeloos groot, “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde” (Op.22:13). “… de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige” (Op. 1:8) Hij is niet zomaar goed en genadig. Neen, elke dag zijn Zijn goedheid en genade nieuw. “Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!” (Klaagl.3:22-23)


Engelen roepen dag en nacht onophoudelijk: “heilig, heilig, heilig …” (Jes. 6:2 en Op.4:8). God is inderdaad compleet anders, van een totaal andere categorie dan wij. Maar ondanks Zijn onnoemelijke grootheid wil God een verbond, een innige liefdesrelatie met de mens. Gods verbondsnaam is Jahweh. Dat betekent: “Hij is er” (Ex.3:14). Jezus zei: “Zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mat. 28:20). Daarvoor zond Hij Zijn enige Zoon Jezus (Jeshua= Jahweh redt) die Zijn leven gaf op Golgotha na een leven van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Zijn Vader (Hebr. 5:8). Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Daardoor kon de Heer Jezus zeggen “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mat. 28:18).


Mens

Wonderbaarlijk gemaakt naar het beeld van God. In zonde gevallen door trots en hoogmoed omdat hij God zelf wilde zijn. Los van God. Niet in staat en meestal niet eens van plan om Gods wil te doen. Zwak in het goede, sterk in het kwade.


Nieuwe schepping

Door Gods genade wedergeboren uit de Heilige Geest. Geheiligd, vergeven en hersteld in nieuw leven. Eindelijk in staat om Gods wil te doen en vrij te worden. In de Heer Jezus meer dan overwinnaar gemaakt (=superoverwinnaar). Door God bekwaam gemaakt met gaven van de Heilige Geest. De gelovige is nu een tempel waarin Gods Geest woont (1 Kor. 3:16). Ook “Christus maakt door het geloof woning in onze harten”(Ef. 3:17) Geroepen om namens God de wereld in te gaan om zout en licht te zijn. Om discipelen te maken. Benoemd tot koninklijk priester (1 Petr. 2:9) en dus opgeroepen tot voorbede. In gebed bijgestaan door de Heilige Geest die “pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Rom. 8:26) In gebed bijgestaan door de Hogepriester Jezus Christus die “altijd leeft om voor ons te pleiten” (Hebr. 7:25).

Comments


bottom of page