top of page

Artikels

Is het nu Abba, Papa, Va of Vader?

Hoe moet of mag ik God eigenlijk aanspreken als Vader?


De Heer Jezus spreekt God aan als Vader. Dat is Av (zeg Ab) in het Hebreeuws. Maar in het Nieuwe Testament staat dat uiteraard altijd in het Grieks: Patér πατήρ

 

Eén keer lezen we (Marcus 14:36) dat Hij Abba zegt. Dat is in de hof van Getsemane als Hij zo erg verzocht wordt dat er een engel komt om Hem bij te staan.

Jezus sprak Aramees. In het Aramees betekent abba gewoon vader.  Er wordt “patér” (Vader) aan toegevoegd. Ook de 2 andere keren dat het nog voorkomt in de NT brieven, staat er telkens een Griekse vertaling bij. Heel het NT is ons in het Grieks overgeleverd. Dat Aramees woord was dus een vreemd woord. Allicht daarom dat het vertaald wordt.

 

Steeds zegt de Heer Jezus “Mijn Vader” of “Onze Vader,” En daar staat niet bij "Abba".

Maar daar waar het Hem zo verschrikkelijk moeilijk valt om door te gaan zegt Hij (alleen in Marcus) “Abba”.

Dat bracht velen ertoe om te zegen dat het hier “papa” betekent.

Moest de Heer Jezus het moderne Hebreeuws hebben gesproken, zou dat waar zijn want daar betekent “abba” inderdaad “papa”.

Maar in het Aramees dus niet.


Mogen we dan niet “Papa” zeggen tegen God? Natuurlijk wel. Ook “Pa” of “Vake”, "Va" of Vader.

Het kan allemaal. Het ligt er maar aan welke gevoelswaarde dat woord voor u heeft.

Zeggen dat een of andere vorm oneerbiedig is, is niet correct!

Net zomin als het oneerbiedig is om tegen onze aardse vader één van die verschillende aanspreekvormen te gebruiken.

 

In het Frans en het Duits gebruikt men “Jij” tegen God. In Nederland moet het absoluut "U" zijn.

Dat is cultuurgebonden.

Laat u niet weerhouden door een cultuur om Papa tegen God te zeggen. Wees gewoon echt bij God en wees echt gewoon.

 

 

Comments


bottom of page