top of page

Artikels

Het inrichten van een (tijdelijke) gebedsruimte

 

1. Voor gezamenlijk (geleid) gebed

 a. Locatie

Zorg voor een stille ruimte die is afgeschermd van de buitenwereld. We worden opgeroepen om in onze binnenkamer te gaan. Bidden is intieme omgang met God. Geen pottenkijkers gewenst. Dus ofwel geen ramen, ofwel gordijnen ervoor. Op hogere verdiepingen kunnen ramen zonder gordijnen als er geen inkijk is.

Dit vermijdt ook afleiding door dingen die buiten gebeuren.

Kies uw ruimte zo dat u geen buren stoort. Bijvoorbeeld bij luid zingen.

Zorg dat de vloer zeer proper is (als mensen gaan knielen of liggen)

 

b. Inrichting

Zet een aantal stevige stoelen die geen lawaai maken bij wiebelen of verplaatsen. Aantal in functie van verwacht aantal deelnemers. Zorg ook voor een aantal tafeltjes om Bijbels e.d. op te leggen. Dat kunnen kleine krukjes zijn, bakken, blokken, poefen etc.

Voorzie comfortabele kussens om op te knielen. Denk daarbij aan kussens van minstens 6-7 cm dikte in de stijl van palletkussens.

Het ideaal is tapijt (vast of los) voor als mensen willen liggen.

Zet de meubeltjes en kussens bij aanvang aan de zijkant zodat er plaats is om rond te lopen.

 

Voor kleinere gebedsruimten: gebruik een televisie met laptop om liedjesteksten te tonen en mee te zingen. Of werk met live muzikanten en gebruik zangboekjes maar zorg er dan voor dat de muzikanten in dezelfde volgorde zingen als de bundel aangeeft.

 

Voor grotere gebedsruimten kan gewerkt worden met beamer en scherm. Let er op dat de ruimte tussen beamer en scherm vrij blijft en dat niemand er kan tegenlopen.

 

Vermijd in elk geval het directe gebruik van YouTube. Daar komt altijd reclame op en die leidt hopeloos af. En het soort reclame dat bij geestelijke muziek getoond wordt kan soms desastreus zijn (waarzeggerij, geleide-engelen en andere occulte of spiritistische zaken …)  Zorg dus dat de liedjes op voorhand op de pc staan.

Gebruik geen muziek waarvan u de tekst niet kunt delen. Zorg bij anderstalige liedjes steeds voor vertaling. Ga er niet vanuit dat iedereen Engels verstaat. Met de vraag te stellen “verstaat iedereen Engels?” lost u het probleem niet op. De meesten zullen ja zeggen. De diepte van de tekst zal hen echter ontgaan. Idem voor Frans, Hebreeuws, …

 

Indien mogelijk kunt u aan de muur toepasselijke Bijbelteksten hangen in de vorm van posters, grote kaarten. Inspiratie vindt u hier: https://dagelijksebroodkruimels.nl/kruimels/bijbelteksten/


U kunt ook gebedsstationnetjes maken. Voor meer info, contacteer ons even.

  

c. Geestelijk materiaal

Leg pennen en papier of blanco kaartjes

U kunt een doos voorzien om gebedspunten in te doen die mensen kunnen meenemen naar huis.

U kunt een draad spannen met wasknijpers waar men gebedspunten kan aanhangen die ad random worden doorgebeden in het gebedsblok “Voorbede”.

Voorzie misschien enkele Bijbels in verschillende eenvoudige vertalingen. We zijn bijeen om te bidden niet voor Bijbelstudie.

Leg hier en daar een pakje met Bijbelteksten, zegenende teksten, inspiratiekaartjes.

Voorzie een pak fotokaarten. Die kunnen zeer inspirerend werken.

 

d. Catering

Zet een doos zakdoekjes klaar en een flesje olie. Voorzie een klein vuilbakje.

Houd alle eten en drank buiten de gebedsruimte. Gemorste drank leidt af. Laat enkel individuele flesjes water toe. Zorg wel dat er buiten de gebedsruimte iets te drinken is.

 

e. Algemene opmerking

Maak duidelijke afspraken over het aanvangsuur. Voorzie een inloopperiode bijvoorbeeld met koffie.

Hang aan de deur een bericht “zachtjes binnenkomen, deur zachtjes sluiten”

 

2. Voor individueel gebed (bijvoorbeeld 24/7 aflossing)

a. Locatie

Zorg voor een stille ruimte die is afgeschermd van de buitenwereld. We worden opgeroepen om in onze binnenkamer te gaan. Bidden is intieme omgang met God. Geen pottenkijkers gewenst. Dus ofwel geen ramen, ofwel gordijnen ervoor. Op hogere verdiepingen kunnen ramen zonder gordijnen als er geen inkijk is.

Dit vermijdt ook afleiding door dingen die buiten gebeuren.

Kies uw ruimte zo dat u geen buren stoort. Bijvoorbeeld bij luid zingen.

Zorg dat de vloer zeer proper is (als mensen gaan knielen of liggen)

 

b. Inrichting

Voorzie 2 stoelen en een tafeltje.

Zorg voor 2 goeie knielkussens.

Zet een laptop klaar met liedjes (met tekst). Schakel de internetverbinding uit. Zorg eventueel voor een kleine speaker, kwestie van een betere geluidskwaliteit te hebben.

 

c. Geestelijk materiaal

Leg een pen en blanco kaartjes klaar.

Hier kan ook creatiever materiaal worden voorzien: kleurpotloden of -stiften, kalligrafiepennen, tekenblok, …

 

Zorg voor een simpele Bijbel (BGT, Het Boek, …)

Hier kan het interessant zijn om een logboek te hebben, zodat de bidder weet wat de vorige deed. Maar let op dat dit geen afleiding wordt. Als de 23ste bidder in een 24 uursgebed het hele logboek leest, verspilt die alle gebedstijd die er is. Ook het invullen van een logboek kost tijd. Overweeg dat dus goed.

Er kan een waslijn worden gehangen waar men gebedspunten op bevestigt, of gebeden of lofprijzing of …

Indien er meer dan voorbede mag aangehangen worden voorzie dan een deel (of een aparte lijn) specifiek voor voorbede, waar vorige bidders gebedspunten kunnen doorgeven aan de volgende.

Voorbedeverzoeken kunnen ook in een doos of mand worden gelegd. Als je ervoor gebeden hebt zet je je naam erop.

Voorzie een bakje met Bijbelteksten die elk uur (of halfuur) wordt vernieuwd. Zo heeft de nieuwe bidder direct inspiratie om te starten.

Zoek de teksten uit in functie van het onderwerp van de gebedstijd. (Vervolging, toewijding, Moslims, zending, …)

 

Documenteer het onderwerp waarvoor gebeden wordt. Tijdschriften van de zending, Magazine Vervolgde Kerk of Open Doors voor vervolging. Getuigenissen van mensenhandel/smokkel, …

Zoek die informatie zorgvuldig  uit zodat er geen afleidende teksten of reclames tussen staan.  Maak daar werk van! Uw gebed zal er beter door worden.

 

d. Catering

Zet een doos zakdoekjes klaar. Voorzie een klein vuilbakje.

Vermits hier slechts 1 of 2 personen tegelijk zijn voor een korte periode moet er geen drank voorzien worden.

 

e. Algemene opmerking

Leg alles goed uit op voorhand, zodat de bidder niet ter plaatse vanalles moet gaan uitzoeken. Vertel wanneer de bidder verwacht wordt en wat die moet doen. Wat gaat in het mandje? Wat doe je als je gebeden hebt voor een voorbedeverzoek aan de waslijn? Etc …


 

 

 

 

 

コメント


bottom of page