top of page

Artikels

Voorbede 1: Geestelijke strijd

Een strijd om intimiteit

Ef 6:11-19

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.


Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.


Bid ook voor mij, …


Neen, dit is geen zondagsschoolverhaaltje zoals vaak wordt gedacht.

We kennen deze tekst inderdaad allemaal omdat er heel dikwijls stukken uit worden geciteerd. Maar ik vraag u: kent u deze tekst echt? Snapt u echt wat Paulus hier zegt?


Een gevechtsuitrusting

Paulus gebruikt een ouderwets woord: “wapenrusting”. Ik vind dat een raar woord, want geef toe, veel wapens worden hier niet genoemd, he?

Daar zou ook kunnen staan, “uw toolkit”, bij een vakman zou er staan “gereedschapskist” of bij een muzikant “uw muziekinstrumenten”.

En dat is allemaal hetzelfde woord in het Grieks. Kijk maar even mee:

Grieks

Πανοπλία panop’lia;

Dit is een samenstelling van2 woorden


1. πᾶς pas

Dit woord wordt vertaald als:

1) individueel

1a) ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen

2) collectief

2a) enkele van alle soorten


2. ὅπλον ‘hoplon

Dit woord wordt vertaald als:

1) ieder gereedschap om iets te maken

1a) wapenen, wapenuitrusting

2) instrument


Omdat het hier duidelijk gaat om militaire spullen vertalen we met "wapenuitrusting".

Paulus bedoelt hier dus gewoon alles wat we nodig hebben om te kunnen gaan vechten.

Vandaag de dag spreekt men in het leger of in speciale politie-eenheden van de gevechtsuitrusting.


En dat is de helm, het gelaatscherm, de kleding van ondergoed tot handschoenen, de gasdetector, de nachtkijker, de verrekijker, de infraroodkijker, de zaklamp, de multitool, het gasmasker of de ademset, de militaire versie van de smartphone, voor sommige teams een kogelvrije vest of een kunststofschild …

Ik heb nog altijd geen enkel wapen genoemd hé?


Verder de rugzak en alle andere riemen, zakjes en tasjes, de veldfles, het noodrantsoen, de slaapzak en de tent, de EHBO kit, rook- en lichtgranaten, een polshorloge met hoogtemeter en waarom ook geen drone?

Ik heb nog altijd geen enkel wapen genoemd hé?


Pas dan komen de wapens erbij.Paulus bedoelt dus het geheel aan uitrusting dat we nodig hebben. En deze gevechtsuitrusting is maar een deel dezelfde als de klassieke wapenuitrusting van de Romeinse soldaat. Scheenplaten en lans worden bijvoorbeeld niet vermeld. Ook pijl en boog niet.


Het is dan ook niet zomaar een wapenuitrusting, het is de wapenuitrusting van God waar Paulus het over heeft. Heel specifiek. En die is niet overladen. Vergeleken met bekende gevechtsuitrustingen is die van God, beperkt, compact en zeer licht. Zoals we het van God gewend zijn:


Ik ga u de opsomming besparen maar gewoon zeggen dat deze gevechtsuitrusting ons dekt van kop tot teen. En ze is zo comfortabel dat we er ons gemakkelijk in kunnen bewegen. Ze is op maat gemaakt.

Niet zoals de wapenuitrusting van koning Saul die hij David liet aantrekken als hij tegen Goliath optrok. De arme David kon hem daar niet in bewegen. Die paste hem niet. Ze was veel te groot en te lomp.

Wat God ons geeft als tenue dat is licht, op maat gemaakt en dat beschermt ons compleet.


En vooral: het is een geestelijke uitrusting. Een geestelijke bescherming dus.


Maar de cruciale vraag is denk ik: waarom moeten wij al die dingen aandoen? Waarom?

Moeten wij vechten of zo? Waarom moeten wij vechten?


De essentie van de geestelijke strijd

Waarom moeten wij vechten? Of om de woorden van Paulus te gebruiken: waarom moeten wij weerstand bieden en stand houden? Hij gebruikt dat woord standhouden maar liefst 3 keer. Waarom?

En wat is dat dan standhouden?


Ik heb mij een namiddag beziggehouden met het bestuderen van dat woord standhouden. Ik ga u de technische details besparen. Ik geef u enkel de eerste vertaling van het woord

Grieks

ἵστημι ‘histemi


Dit wordt in de eerste plaats vertaald als:

doen staan, neerzetten, plaatsen, (doen) opstellen

a) verzoeken er bij te gaan staan

a1) in tegenwoordigheid van anderen, te midden van, voor rechters, voor leden van het Sanhedrin;

a2) plaatsen

b) vastmaken, bevestigen

b1) maken dat iemand of iets op zijn plaats blijft

b2) in stand houden (van gezin, koninkrijk), naar een veilige plaats ontsnappen

b3) instellen, vaststellen, bevestigen

b31) het gezag of de macht van iets handhaven of steunen

Het woord standhouden heeft te maken met voor een rechtbank staan of voor een troon staan.


Stefanus zegt als hij gestenigd wordt:

Hand 7:56

“Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.”

Dat is hetzelfde werkwoord: staande aan de rechterhand van God.

Ik kan dit ook vertalen als “standhoudende voor de rechterhand van God”.

Jezus houdt stand aan Gods rechterhand.

En dat brengt ons in een keer bij het waarom van de geestelijke strijd.


Kijk, wij hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten.

En niet zomaar een plaats.


Ef 2:6

Hij … heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,

God heeft ons samen geplaatst (letterlijk uit Grieks: συγκαθίζω sugka’thizo)

Wij staan dus met Christus of in Christus voor Gods troon en we moeten daar stand houden.

Dat is de essentie van onze geestelijke strijd. Onze plaats voor Gods troon behouden.


Want er is een tegenstander, diabolos wordt die in onze begintekst genoemd, de duivel. Letterlijk betekent diabolos, "degene die uiteen trekt". Hij is er tegen dat wij stand houden voor Gods troon. Hij wil ons wegtrekken.

Daarom wordt hij in 2 Thes 2:4 ook de tegen-stander genoemd. Hij is er tegen dat we standhouden.


We hebben de gevechtsuitrusting gekregen om beschermd te zijn in het gevecht dat we moeten leveren.

Alle machten van de duisternis willen ons wegtrekken van onze plaats voor Gods aangezicht. Die strijd is dag en nacht gaande.

Het is oorlog.


En in een oorlog kun je twee dingen doen: vechten of niet vechten. Als je persoonlijk aangevallen wordt in een oorlog is de keuze snel gemaakt.

Maar in de geestelijke strijd is dat dikwijls anders. Veel mensen hebben niet eens door dat die strijd aan de gang is.

Maar geloof me die strijd is even reëel als de oorlog in Syrië, in Ethiopië of Oekraïne.


Of u nu meedoet of niet die oorlog is toch aan de gang. Die geestelijke strijd is er sowieso.

Ongetwijfeld heeft u verhalen gehoord over de oorlog en dan weet u dat het niet gemakkelijk is voor de burgerbevolking.

De bevolking doet niet mee aan de oorlog als soldaat maar draagt er wel de gevolgen van: mannen moeten vaak dwangarbeid doen, vrouwen en kinderen hebben gebrek aan van alles en nog wat. Zij zijn vaak ook nog slachtoffers van misbruik. Dus of je nu mee vecht of niet je bent altijd betrokken in de oorlog.

Zo is het ook met geestelijke oorlog. Je gaat eraan ten onder als je niet meevecht.

Maar die strijd is niet met militaire agressie. Die strijd is bidden.

Gebed is meedoen in de geestelijke strijd en het einddoel van gebed is de ontmoeting met God.


Gebed is geen wapen, maar de strijd

Veel mensen denken dat gebed een wapen is. Ik weet niet wie dat ooit heeft uitgevonden. Maar moest dàt waar zijn zouden alle jongetjes en mannen hele dagen bidden ... want die spelen toch graag met wapens.

Maar Paulus legde ons juist uit wat de wapenrusting van God is en dan noemt hij 1 wapen namelijk het woord van God dat is ons zwaard. En daarna zegt hij: “bid en smeek zonder ophouden.”

Dat bidden is de geestelijke strijd, bidden is meedoen aan de geestelijke oorlog met als doel onze plaats bij Gods troon te behouden.


Drie wapens en een gevechtstenue

Nu zijn er nog een paar geestelijke wapens: Ik tel er in de Bijbel in totaal 3.

  1. Het Woord van God, uw tweesnijdend zwaard.

  2. Het Bloed van het Lam en

  3. Het Woord van onze getuigenis.

Die twee laatste haal ik uit Openbaring.

Op 12:11

Want zij hebben de duivel overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis


Als je in de strijd iemand verslaat met iets, is dat iets een wapen.


Strijd met woorden en Het Woord

Nadat Paulus heeft gezegd: “doe Gods gevechtsuitrusting aan” zegt hij: “en strijd met mij mee in gebed”. Met andere woorden: ga met mij naar het front.

Maar niet zomaar een beetje bidden, het gaat hier niet om een schermutseling, het gaat over een wereldoorlog.

Ef 6:18

Bid bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de Geest waakzaam en met alle volharding en smeking.


En ik weet dat het raar klinkt. Bidden is geestelijke strijd? Smeken is geestelijke strijd? Danken is geestelijke strijd? Ja, ja en ja!

Lofprijs is geestelijke strijd? Ja! Hoe werd Jericho anders overwonnen?


De geestelijke strijd is is een strijd met woorden.

We worden met leugens bestookt door de vader van de leugen (satan) en we weerstaan hem door Gods Woord (tweesnijdend zwaard) en het woord van onze getuigenis (ik ben een kind van God). De grond waarop God de overwinning heeft behaald voor ons is het Bloed van Christus. Daar pleiten we dus op (met woorden) en we proclameren bijvoorbeeld "het bloed van Christus overwint alle zonde".

Geestelijke strijd is een woordenstrijd van leugens tegen waarheid, waarheid tegen leugens.

De brandende pijlen van satan uit Ef 6:16 worden gedoofd door het schild van geloof en worden gepareerd met het woord van God..


Aan onze teks uit Efeze hangt echter nog een staartje.

Ef 6:18

Bid bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de Geest waakzaam en met alle volharding en smeking voor alle heiligen.


He stop, wacht eens even! Je zegt daarjuist dat ik moet strijden om stand te houden op mijn plaats bij Gods troon en nu zeg je dat we moeten bidden voor alle heiligen.

Dus voor alle gelovigen?


Inderdaad, de Bijbel is niet zo individualistisch als wij tegenwoordig zijn geworden.

Geloven is een groepsgebeuren. Bidden mag ook een groepsgebeuren zijn. (cfr het Onze Vader ...)


Al in Genesis 3 zien we dat de duivel de mens verleidt. Waardoor die zijn plaats bij God verloor. Maar dankzij de Heer Jezus kunnen we die plaats nu terug krijgen.

Alles wat ons overkomt dat niet overeenstemt met Gods wil is een poging om ons van onze plaats bij God weg te trekken. Moeilijke omstandigheden kunnen ons geloof aan het wankelen brengen waardoor we de brandende pijlen niet meer gedoofd krijgen en we in leugens gaan geloven.

Pas in gebed kunnen we die leugens gaan overwinnen door de waarheid.

De taak van de voorbidder is om ervoor te strijden dat elke mens die plaats terugkrijgt of dat elke christen die plaats behoudt.


De conclusie van deze eerste studie is:


Bidden is de geestelijke strijd om bij God te zijn

Onze opdracht:

zélf standhouden

strijden dat onze broers en zussen standhouden.

Onze wapens

Het Woord van God

Het bloed van het Lam

Het woord van onze getuigenis

Comments


bottom of page