top of page

Artikels

Absurd gebed. De kemel van Jozua.

Kan je verkeerd bidden? Rekent God je daarop af? Verhoort Hij niet als je iets raars zegt? Vraag het eens aan Jozua!


Jakobus leert ons dat we verkeerd bidden als we dingen vragen om onze hartstochten te bevredigen.

Jak 4:2-3 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.

U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.


Dat weten we, dat doen we dus niet. Maar wat als je nu in je gebed een kemel schiet?

Ik hoorde een tijd geleden dat iemand aanstoot nam aan het feit, bij het bidden voor een rookstop, iemand uitsprak "geest van nicotine ga uit". Hij zou dat heel anders formuleren.

OK. Formuleer het gerust anders. Wat ik wel weet is dat 39 jaar geleden iemand hetzelfde zei bij mij. 3 dagen later drong het tot me door dat ik al 3 dagen niet meer gerookt had ...

God weet wat we bedoelen en Hij geeft kracht aan onze woorden.


Vraag het eens aan Jozua!

Ieder van ons kent het volgende Bijbelverhaal:


Jozua 10:12-14

Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor [de ogen van] Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!

En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.


Maar wat een kemel schoot Jozua hier? Zon sta stil!? Die staat toch altijd stil? Was het niet de aarde die moest stilstaan?Moderne academici zouden Jozua afschieten om zijn uitspraak. Ze zouden hem belachelijk maken. Wist hij veel dat de aarde rond de zon draait. Wat de maan betreft had hij het wel juist gezien ...

En de Bijbel verhaalt het ook zo: de zon stond stil. Vanop de aarde gezien was dat ook zo. Omdat God de aarde stilzette.


Laat ons wat ontspannener zijn in ons gebed. God zit niet uit te kijken naar de kemels die we schieten. Het gaat niet om de mooie woorden, om de juiste woorden, het gaat om ons hart en de nood die we hebben. Hij weet wat we bedoelen en Hij verhoort ons. Hij kent onze leefwereld. Hij is mens geweest. Voor Jozua bestaat er niet zoiets als een absurd gebed...


Comentarios


bottom of page